TR Dizin Arama Yardım

TR Dizin Arama Motoru: TR Dizin veritabanında Yayın, Dergi ve Yazar alanlarında özelleştirilmiş aramalar yapabilen bir araçtır. Arama yapılmadan önce arama yapılacak alan seçilmelidir.

Yayın Arama

Basit Arama

Arama yapmak için, arama kelimesi veya kelimeleri yazılır, arama yapılması istenen alan seçilir ve büyüteç ikonuna (veya enter tuşuna) basılarak arama yapılır. Basit aramada, arama kutucuğuna yazdığınız anahtar kelimeler aşağıdaki alanlarda aranmakta olup anahtar kelimelerinin hepsinin aynı anda geçtiği tüm yayınlar listelenmektedir.

Gelişmiş Arama

Gelişmiş arama, daha detaylı arama sorgularını yapabilmenizi sağlayan bir arama türüdür. Yayın arama sayfasının sağ üst tarafındaki Gelişmiş Arama butonuna tıkladığınızda, daha fazla arama seçeneği veya arama parametrelerinin bulunduğu bir pencere açılacaktır. Bu yeni sayfada, aramanızı daha fazla özelleştirmek için kullanabileceğiniz arama alanları bulunur. İhtiyacınıza ve aramanızın niteliğine bağlı olarak, bu filtreleri doldurabilirsiniz. Ardından Sorguya Ekle butonuna tıklayarak doldurduğunuz arama alanını sorguya ekleyebilirsiniz. Son olarak, Ara butonuna tıklayarak gelişmiş aramanızı başlatabilirsiniz.

Gelişmiş aramayı manuel olarak yapmak için sorgu parantez içerisine alınarak arama yapılmalıdır.

Arama Alanları

Örneğin DOI ve Proje Numarası arama örnekleri aşağıdadır:

Mantıksal İfadeler

Mantıksal ifadeler anahtar kelimeleri veya sorguları birbirine bağlamak için kullanılır. Bunlar konu alanını daraltmak, konu alanını genişletmek, diğer dillerdeki yayınları da sorguya dahil etmek ve istenmeyen kayıtları filtreleyerek sorgu kalitesini arttırmak için kullanılabilir.

AND (VE) mantıksal ifadesi iki ya da daha fazla anahtar kelime ya da sorgunun aynı anda hepsi ile eşleştiği yayınları bulmak için kullanılır. Bu ifade konu alanlarını daraltmak için kullanılabilir.

Örneğin çayın antioksidan etkisi ile ilgili yayınları bulmak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir:

(çay AND antioksidan)

OR (VEYA) mantıksal ifadesi iki ya da daha fazla anahtar kelime ya da sorgunun en az biri ile eşleşen yayınları bulmak için kullanılır. Bu ifade eş anlamlı/diğer dillerdeki anahtar kelimeler sorguya dahil edilerek bunların geçtiği yayınları da bulmak ya da konu alanlarını genişletmek için kullanılabilir.

Örneğin başlığında okul öncesi/anaokulu öğretmeni geçen yayınları bulmak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir:

title: ((okul öncesi OR anaokulu OR anasınıfı OR preschool) AND (öğretmen OR teacher))

NOT (DEĞİL) mantıksal ifadesi bir anahtar kelimeyi ya da sorguyu içeren kayıtların geçmemesini sağlar. Bu ifade filtreleme amaçlı kullanılabilir.

Örneğin içerisinde “lityum” kelimesi geçen ancak pil ve batarya kelimesi geçmeyen yayınları bulmak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir:

(lityum NOT (pil OR batarya))

Birebir arama:

Tırnak içerisinde yazılan ifadeler yazıldığı şekliyle geçen yayınları getirir. Örneğin title: ("osmanlı" AND "tarihi") sorgusu “osmanlı” ve “tarihi” kelimelerinin yan yana olmadığı yayınları da getirebilirken title: ("osmanlı tarihi") sadece “osmanlı” ve “tarihi” kelimelerinin yan yana geçtiği başlıklara sahip yayınları getirmektedir.

Joker karakterler

Joker karakterler kullanıldıkları kelimede bir ya da birden fazla karakter ile eşleşmek için kullanılır. Bunlar bir kelimenin farklı yazım şekillerini ve kelime eklerini de sorguya dahil etmek için kullanabilir. Soru işareti (?) joker karakteri bir karakter, yıldız (*) ise bir ya da daha fazla karakter ile eşleşmektedir.

Örneğin başlığında akciğer adenokarsinomları geçen Türkçe ve İngilizce yayınları bulmak için joker karakterler ile aşağıdaki gibi bir sorgu oluşturulabilir:

title: (adeno?ar?inom* AND (lung OR akciğer))

Buradaki adeno?ar?inom* ifadesi aşağıdaki ifadelerin de sorguya dahil olmasını sağlar:

adenokarsinom(u/lu/ları,...)

adenocarcinom(a,....)

Farklı alanlarda yapılan aramalarda özel kelimelerin başına + ya da - operatörü eklenerek o alanda yapılacak aramanın dahil edilmesi ya da hariç tutulması yapılabilir.

title:(azot) -abstract:(amonyum)

Yakınlık arama

Yakınlık araması tırnak içerisinde yazılmış iki kelime arasına maksimum kaç kelime girebileceğini, yani iki kelime arasındaki maksimum uzaklığı belirlemek için kullanılır. Bu arama türü joker karakterlerin kelimeler için olanı olarak düşünülebilir.

Örneğin başlık kısmında “istanbul müzesi”,“İstanbul Arkeoloji Müzesi”, “İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi” gibi “istanbul” kelimesi ile “müzesi” kelimesi arasında maksimum 2 kelime olacak şekildeki yazımları içeren yayınları bulmak için aşağıdaki gibi bir sorgu oluşturulabilir:

title: "istanbul müzesi"~2

Bulanık arama

Nasıl yazıldığını tam hatırlamadığınız ya da literatürde ufak yazım farklılıklarının bulunduğu anahtar kelimeleri ararken daha kaliteli sonuçlar elde etmek için bulanık arama kullanılabilir. Örneğin ayçiçeğinin latincesi helianthus annuus içeren yayınları bulmak için aşağıdaki gibi bulanık arama sorguları oluşturulabilir:

(heliantus~)

(helyantus~)

(helyanthus~)

(heliyanthus~)

(heliantyus~)

Arama Sonuçları

 1. Sonuç ekranında arama yapılan alanın altı çizilir.

 2. Bulunan yayınların künyeleri listelenir

  1. Yayın detaylarını görmek için başlığa tıklanır

  2. Yazar Detay sayfasını görmek için ilgili yazar adına tıklanır

  3. Yayının özünü (abstract) görmek için Öz linkine, tam metne ulaşmak için Tam Metin linkine tıklanır.

  4. Yayının üzerinde analiz yapmak veya Kütüphanenize kaydetmek için Analiz Listesine Ekle linkine tıklanır

 3. Sonuçları filtreleme

 4. Sonuçları sıralama; Sonuçlar; İlgililik oranına Başlığa göre alfabetik, Atıflara göre artan-azalan, Yayın yılına göre artan-azalan şeklinde sıralanabilir.

 5. Yayınların aldığı atıf sayısı

Sonuç ekranının altında, sayfa sayısı ve gezinme ikonları gösterilir. Sayfa gezinme işaretlerini yanında 20, 30, 50 ,100 olarak seçilebilen, sayfada gösterilecek yayın sayısı seçim aracı yer alır.

Sonuçları Dışarıya Aktarma / Bilgisayara Kaydetme

Sonuç ekranının altında, sonuçları bilgisayara indirmek için araçlar yer alır. Sırasıyla, excel (.xls), virgülle ayrılmış değerler (CSV) ve ODS dosya biçimlerinde aktarma yapılabilir. İstenilen dosya biçiminin simgesine tıklanır. Açılan ekranda istenilen kayıt numarası aralığı ve alanlar seçilir, İndir butonu ile yayınların bibliyografik künyesi bilgisayara kaydedilebilir.

! Bir defada en fazla 100 kayıt indirilebilir.

Alt ortada yer alan sosyal medya ikonlarıyla da sayfanın linkini paylaşılabilir.

Tarama Sonuç Kümeleri

Kümeler, tarama sonuçlarındaki yayınların doğal dil işleme yöntemi kullanılarak başlık ve özde geçen kelime ve kelime öbeklerinin yayında geçme sıklığına göre gruplandırılarak oluşturulmaktadır. 100'den fazla sonuç gelen aramalarda, ilk 100 yayın üzerinden kümeleme oluşturulmaktadır.

Yayın Detay Sayfası

Yayın Sonuç sayfasında Yayın kapak resmine veya yayın adına tıklandığında Yayın Detay sayfası gösterilir.

Yayın adının altında yayının; yazar isimleri ve kurum bilgileri, dergi detayı, künye bilgileri, mevcut ise çeşitli dillerde öz(abstract) metini, anahtar kelimeleri, kaynakçası, yayının atıfları, benzer yayınları ve kaynak gösterme biçimleri yer alır. Yayının bibliyografik ve bibliyometrik bilgileri yer alır.

Ekranın sağ üst köşesinde ise bibliyometrik üst verinin BibTeX formatında indirilebilmesi için kullanılan BibTeX ikonu ile bibliyometrik üst veriyi Mendeley, EndNote ve Zotero gibi referans takip sistemlerine kaydetmek için bunların ikonları bulunur. Ayrıca tam metni olan yayınlar için tam metin ikonu ve oturum açmış kullanıcılar için ilgili yayını kütüphanesine ekleme çıkarma işlemlerini yapabileceği kütüphane yönetim ikonu bulunur.

Atıf Sayısı

Yayının yıllara göre toplam atıf sayısı ve makaleden ya da projeden gelen atıf sayısı grafikte gösterilir.

Kaynakça

Yayın Detay ekranı alt kısmında, yayının tüm kaynakçalarının listesi bulunur.

Yayının Atıfları

Yayın Detay ekranı alt kısmında, aldığı atıfların yayın bilgileri listesi bulunur.

Benzer Yayınlar

Yayın Detay ekranı alt kısmında, ilgili kaydın başlığına, özüne ve anahtar kelimelerine göre benzer yayınlar burada görünür.

Kaynak Göster

Yayın Detay ekranı alt kısmında, yayının kaynak gösterme biçimleri bulunur.

Sonuçları Filtreleme

Arama sonuçları; Yazar Kurumu, Dergi Adı, Yazar Ülkesi, Belge Tipi, Yayın Türü, Proje Grubu, Yayın Dili, Yazar Şehri, Yayın Yılı, Veri Tabanı, Yazar Adı, Erişim Formatı ve Konu alanlarında filtrelenebilir. Her bir filtre seçeneğinin yanında eşleşen sonuç sayısı yer alır.
İstenilen filtre seçeneğine tıklanarak arama sonuçlarına uygulanabilir.

Filtre uygulandıktan sonra tüm filtre seçenekleri mevcut sonuçlara güncellenir. Birden fazla uygulanmış filtre seçeneklerini kaldırmak için yanındaki çarpı () ikonuna basılır.

Filtre aracında uygulanabilir filtrelerde arama yapmak için “ Filtrelerde Ara ..” alanına arama sözcüğü yazılır. Her bir karakter yazıldığında eş zamanlı olarak filtreler güncellenir.

Sonuçları Kaydetme ve Analiz Etme

Sonuç sayfasında yer alan Tümünü Listeye Ekle (1) linkinden sayfada bulunan tüm yayınları işlem listesine eklenebilir. Ayrıca yayın künyelerinde yer alan Analiz Listesine Ekle (2) linkinden tek tek İşlem Listesine (3) eklenebilir.

İşlem Listesi

İşlem Listesine eklenen yayınlar Yayın ve Yazar aramalarından eklenmelerine göre iki sekmede listelenir. Eklenen yayınlar daha sonra erişilmek üzere kişisel kütüphaneye eklenebilir.

İşlem listesinde bulunan tüm yayınlar Analiz Et butonu ile gerçek zamanlı olarak analiz edilir. Analiz işleminde; Yayın Analiz Tablosu, Yıllara Göre Yayın sayısı Grafiği, Yıllara Göre Toplam Atıf Sayıları grafiği gösterilmektedir.

Yayın Analiz Tablosu

İşlem Listesindeki yayınlar listelenir, yayınların toplam atıf sayısı, Yıllık Atıf Sayısı (ortalama) ve yıl bazında aldığı atıflar yer alır. Tablonun altında işlem listesindeki yayınların H-Indeksi, Toplam Atıf Sayısı, Ortalama Atıf Sayısı ve bu listede yer alan yayınlara Atıf Yapan Toplam Makale sayısı gösterilmektedir.

Yıllara Göre Yayın Sayısı Grafiği

İşlem Listesindeki yayınların yıllara göre dağılımı sütun grafik ile gösterilir. Fare ile sütun üzerine gelindiğinde yıl ve toplam makale sayısı görüntülenir.

Yıllara Göre Toplam Atıf Sayıları

İşlem Listesindeki yayınların yıllara göre aldığı toplam atıf sayıları çizgi (line) grafik olarak gösterilir. Fare ile yıl üzerine gelindiğinde o yılda aldığı toplam atıf sayıları görüntülenir.

Kütüphane

Kişisel Kütüphaneye Yayın Ekleme

Kişisel kütüphaneye yayın eklemek için yayınlar İşlem Listesine ya da yayın sayfası açılarak yıldız butonuna tıklanarak eklenebilir.Kütüphanem'e basıldıktan sonra açılan pencerede istenen kütüphanenin seçim kutusu işaretlenerek listelenen tüm yayınlar eklenebilir. “Kütüphaneye Eklendi” uyarısı görüntülenir.

Kişisel Kütüphaneler TR Dizin Kütüphanelerim sayfasında listelenir.

Kişisel Kütüphane oluşturmak için TRDizin oturumu açılmış olması gerekmektedir. Kullanıcı daha sonraki kullanımlarında oturum açarak kaydettiği kütüphanelere erişebilir. Kütüphaneler listesinde kütüphane başlığı altında oluşturulduğu tarih (1), kütüphanede bulunan yayın sayısı (2) yer alır.

Kütüphane Bilgilerini Güncelleme

Kalem ikonuna (3) tıklanarak açılan pencerede kütüphane adı ve varsayılan seçimi güncellenebilir.

Kütüphane Ekleme

Bir Kütüphane eklemek için gösterilen + (4) ikonuna tıklanır. Açılan pencerede kütüphanenin adı yazılır, eğer varsayılan olması isteniyorsa Varsayılan işaretlenir ve Kaydet butonuna basılır.

Kütüphane Silme

Bir kütüphaneyi silmek için çöp ikonuna tıklanır. Açılan pencerede Tamam butonuna basılarak kütüphane silinebilir.

Dergi Arama

TRDizin’de indekslenen dergilerin isimlerinde arama yapmak için, arama kelimeleri yazılır arama kutusun altında yer alan Dergi sekmesi işaretlenir ve büyüteç ikonuna basarak arama yapılır. Arama sonuçları sonuç ekranında gösterilecektir.

Gelişmiş Arama

("gümüşhane üniversitesi")

(gümüş* üniversitesi)

(gümüş? üniversitesi)

(gümüş~ üniversitesi)

("gümüşhane üniversitesi"~2)

(gümüşhane AND üniversitesi)

(gümüşhane OR üniversitesi)

(gümüşhane NOT fen)

Not: Eğer kelimelerin hepsinin olduğu yayınların bulunması isteniyorsa kelimeler arasına AND yazılmalıdır. Sadece boşluk bırakılarak arama yapılırsa arama kelimeleri OR ile birleştirilir; arama kelimelerinden bir tanesi veya daha fazlasının olduğu yayınlar sonuç ekranında görüntülenir.

Dergi Arama Sonuç Ekranı

Aranan kelimelere göre dergiler sonuç ekranında görüntülenir. Bulunan dergi sayısı yer alır. Arama sonuçlarını daraltmak için filtre aracı ve sıralama aracı ile sonuçlar dergi adına göre alfabetik ya da ilgililik oranı sıralanabilir.

Sonuç ekranında; Dergi kapak resimleri, dergilerin isimleri, ISSN ve e-ISSN, editör adı, web sayfası linki ve yayın yıllarında indekslendiği konu alanlarını gösterir yayın yılı linkleri gösterilir. Dergi kapak resmine veya dergi adına tıklandığında Dergi Detay sayfası gösterilir.

Sonuç ekranının altında, sayfa sayısı ve gezinme ikonları gösterilir. Sayfa gezinme işaretlerini yanında 20, 30, 50 ,100 olarak seçilebilen, sayfada gösterilecek yayın sayısı seçim aracı yer alır.

Sonuçları Dışarıya Aktarma / Bilgisayara Kaydetme

Sonuç ekranının altında, sonuçları bilgisayara indirmek için araçlar yer alır. Sırasıyla, excel (.xls), virgülle ayrılmış değerler (CSV) ve ODS dosya biçimlerinde aktarma yapılabilir. İstenilen dosya biçiminin simgesine tıklanır. Açılan ekranda istenilen kayıt numarası aralığı ve alanlar seçilir, İndir butonu ile dergi verisi bilgisayara kaydedilebilir.

! Bir defada en fazla 100 kayıt indirilebilir.

Alt ortada yer alan sosyal medya ikonlarıyla da sayfanın linkini paylaşılabilir.

Dergi Arama Sonuçlarını Filtreleme

Arama sonuçları; Yayın Yılı, Yayın Dili ve Konu alanlarında filtrelenebilir. Her bir filtre seçeneğinin yanında eşleşen sonuç sayısı yer alır. İstenilen filtre seçeneğine tıklanarak arama sonuçlarına uygulanabilir.

Filtre uygulandıktan sonra tüm filtre seçenekleri mevcut sonuçlara güncellenir. Birden fazla uygulanmış filtre seçeneklerini kaldırmak için yanındaki çarpı () ikonuna basılır.

Filtre aracında uygulanabilir filtrelerde arama yapmak için “ Filtrelerde Ara ..” kısmında arama sözcüğü yazılır. Her bir karakter yazıldığında eş zamanlı olarak filtreler güncellenir.

Dergi Detay Sayfası

Dergi Sonuç sayfasında Dergi kapak resmine veya dergi adına tıklandığında Dergi Detay sayfası gösterilir.

Dergi adının altında derginin; dergi kapak resmi,ISSN, EISSN, atıf raporu, web sayfası linki, editor adı, yayına başladığı yıl, yayıncı, yıllık yayın sayısı, yayın yapması gereken aylar, yayın dili, yayın formatı ve konu alanları bilgileri yer alır. Derginin yayınlarının bibliyografik ve bibliyometrik bilgileri yer alır.

Makale & Atıf Sayısı

Derginin yıllara göre toplam yayın sayısı ve atıf sayısını sütun grafiğinde gösterir.

Atıf Dağılım Grafiği

Derginin yıllara göre atıf sayısını sütun grafiğinde gösterir.

Makale Türleri Grafiği

Derginin yayınlarını türlerine göre pasta grafik ile gösterir.

Derginin Makaleleri Listesi

Dergi Detay ekranı alt kısmında, derginin tüm yayınlarının listesi bulunur.

Derginin Aldığı Atıflar Listesi

Dergi Detay ekranı alt kısmında, derginin tüm yayınlarına atıf veren yayınların listesi bulunur.

Dergi Önerisi

TR Dizin'de yayın yapmak isteyen araştırmacıların Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler ve Konu Alanları gibi bilgiler girildikten sonra, ilgili çalışma için en uygun dergileri listeleyen bir araçtır. Arama yapılabilmesi için başlık ve öz girilmesi zorunludur.

Gelen sonuçlarda dergilerin çeşitli künye bilgilerine ve bu dergiler ile ilgili yayınlara bakılabilir.

Yazar Arama

TRDizin’de yazar adıyla arama yapmak için, arama kelimeleri yazılır arama kutusun altında yer alan Yazar sekmesi işaretlenir ve büyüteç ikonuna basarak arama yapılır. Arama sonuçları sonuç ekranında gösterilecektir.

Gelişmiş Arama

("nur seda")

(nu* seda)

(nu? seda)

(nu~ seda)

("seda akyol"~2)

(seda AND nur)

(seda OR nur)

(seda NOT nur)

Not: Eğer kelimelerin hepsinin olduğu yayınların bulunması isteniyorsa kelimeler arasına AND yazılmalıdır. Sadece boşluk bırakılarak arama yapılırsa arama kelimeleri OR ile birleştirilir; arama kelimelerinden bir tanesi veya daha fazlasının olduğu yayınlar sonuç ekranında görüntülenir.

Yazar Arama Sonuç Ekranı

Aranan kelimelere göre yazarlar sonuç ekranında görüntülenir. Bulunan yazar sayısı yer alır. Arama sonuçlarını daraltmak için filtre aracı yer alır. Sıralama aracı ile sonuçlar yazar adına göre alfabetik, ilgililik oranı, yayın sayısı artan-azalan olarak sıralanabilir.

Sonuçlarda yazar adı, ORCID, Kurumu, Yayın Sayısı, Atıf sayısı görüntülenir. Yazar adına tıklayarak ilgili Yazar Detay sayfası görüntülenir.

Sonuçları Dışarıya Aktarma / Bilgisayara Kaydetme

Sonuç ekranının altında, sonuçları bilgisayara indirmek için araçlar yer alır. Sırasıyla, excel (.xls), virgülle ayrılmış değerler (CSV) ve ODS dosya biçimlerinde aktarma yapılabilir. İstenilen dosya biçiminin simgesine tıklanır. Açılan ekranda istenilen kayıt numarası aralığı ve alanlar seçilir, İndir butonu ile dergi verisi bilgisayara kaydedilebilir.

! Bir defada en fazla 100 kayıt indirilebilir.

Alt ortada yer alan sosyal medya ikonlarıyla da sayfanın linkini paylaşılabilir.

Yazar Arama Sonuçlarını Filtreleme

Arama sonuçları; yazar statüsü alanında filtrelenebilir. Her bir filtre seçeneğinin yanında eşleşen sonuç sayısı yer alır. İstenilen filtre seçeneğine tıklanarak arama sonuçlarına uygulanabilir.

Filtre uygulandıktan sonra tüm filtre seçenekleri mevcut sonuçlara güncellenir. Birden fazla uygulanmış filtre seçeneklerini kaldırmak için yanındaki çarpı () ikonuna basılır.

Filtre aracında uygulanabilir filtrelerde arama yapmak için “ Filtrelerde Ara ..” kısmında arama sözcüğü yazılır. Her bir karakter yazıldığında eş zamanlı olarak filtreler güncellenir.

Yazar Detay Sayfası

Yazar detay sayfasında, ORCID, kurumu ve kurum iş birliği alanları bulunmaktadır. ORCID numarası yazarın ORCID sayfasına linklenmiştir. Yazar kurumu ve kurum iş birliği tablolarında yayın sayısı kurumlara göre ayrılmıştır.

Grafiklerde yazarın çalışmalarına ait bibliyometrik bilgiler yer alır.

Yayın Konu Pasta Grafiği

Yazarın toplam yayın sayısını konusuna göre pasta grafik olarak verir.

Yazar İş Birliği Balon Grafiği

Yazarın birlikte yayın yaptığı diğer yazarlarla yayın sayısı baz alınarak gösterilen iş birliği pasta grafiğidir.

Kurum İş Birliği

Yazarın birlikte yayın yaptığı diğer yazarların kurumları baz alınarak gösterilen yayın sayısı tablosudur.

Yazar Kurumu

Yazarın yayınlarında kullandığı kurum isimleri baz alınarak oluşturulmuş yayın sayısı tablosudur.

Yazar Sosyal Ağ Analizi

Yazarlara ilişkin atıf ve iş birliği ilişkilerin gösterildiği grafiklerdir. "Alınan Atıf Ağ Grafiği", "Verilen Atıf Ağ Grafiği" ve "Yazar İş Birlikleri Ağ Grafiği" olmak üzere üç farklı grafikten oluşmaktadır. Her bir grafikte, yazarlar arasındaki ilişkiler çizgilerle temsil edilir ve çizgilerin kalınlığı, ilişkinin gücünü yansıtan bir değere göre belirlenir. Grafiklerin üzerine gelindiğinde atıf veya yayın sayısı gibi veriler görülebilir. Grafiklerde, varsayılan olarak en ilişkili 10 yazar gösterilmektedir. Daha ayrıntılı analizler için, ilişkili yazar isimlerine tıklanarak, tıklanan yazarın verileri de grafiklere dahil edilebilir.

Grafikler artı ve eksi tuşları ve fare tekerleri kullanılarak büyütülüp küçültülebilir, fare ya da navigasyon tuşları kullanılarak yeniden konumlandırılabilir, [1:1] tuşuna basılarak tekrar ekrana sığması sağlanabilir ve ilişkili yazarlar fare ile sürüklenerek ağ grafikleri yeniden şekillendirilebilir.

Yayın

Yazarın yayınlarının listesidir.

Atıf

Yazarın yayınlarına atıf veren yayınların listesidir.

Yazar Web of Science (WOS) Araması

Web of Science üzerinde yazar adıyla arama yapmak için, arama kelimeleri yazılır arama kutusun altında yer alan Yazar sekmesi işaretlenir ve büyüteç ikonuna basarak arama yapılır. Daha sonra Web of Science Arama Sonuçlarına tıklanır. Web of Science arama sonuçları sonuç ekranında gösterilecektir.

Çıkan sonuç sayfasında yer alan Tümünü Listeye Ekle linkinden sayfada bulunan tüm yayınlar işlem listesine eklenebilir. Ayrıca yayın künyelerinde yer alan Analiz Listesine Ekle linkinden tek tek İşlem Listesine eklenebilir.